VIA STONE
 • PORCELAIN TILES
 • 3 COLOURS
 • 2 SIZES
Sizes
 • 30x60 - 12''x24''
 • 60x60 - 24''x24''
Finishes
 • LAPPATO
 • MATT
MORE ABOUT THIS COLLECTION
Ask About This collection

ASK YOUR
QUESTIONS ABOUT
VIA STONE COLLECTION

WE’LL RESOLVE
THEM AS SOON AS
POSSIBLE

  • VIA STONE WHITE 60x60 - 24"x24"
  • VIA STONE WHITE 60x60 - 24"x24"
  • VIA STONE GREY 60x60 - 24"x24"
  • VIA STONE SILVER 60x60 - 24"x24"
  • VIA STONE SILVER & GREY 60x60 - 24"x24"